Tin hoạt động
 

Ngày 13/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 164/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thẩm định thiết kế cơ sở và triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án đầu tư nhà máy sản xuất sợi và vải Mahang Dung Quất (gọi tắt là “Dự án”).

 

Ngày 09/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 124/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc phân cấp công trình khi thực hiện điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước bên ngoài hàng rào các khu công nghiệp An Tây - Mai Trung - Việt Hương II (gọi tắt là Dự án).

 

Ngày 08/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 100/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình Khu nhà ở Binh đoàn 15.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng theo hướng quy định rõ tiêu chí xác định, phân loại cụ thể đối với “công trình xây dựng có quy mô lớn” (quy mô xây dựng, quy mô vốn đầu tư…) được quy định trong Điều 82 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; đồng thời đề nghị bỏ Khoản 3, vì chỉ có việc thẩm duyệt về phòng, chống cháy nổ thực hiện song song, đồng thời với thẩm định thiết kế.”

 

Ngày 21/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 255/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn thực hiện quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo.

 

Ngày 05/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1832/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý.

 

Ngày 25/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 230/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý dự án chuyên ngành mỏ Than - TKV hướng dẫn về việc giám sát thi công xây dựng công trình của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực và chứng chỉ năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình.

 

Ngày 25/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 228/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Ủy ban nhân nhân tỉnh Bình Phước hướng dẫn thực hiện chủ đầu tư và quản lý dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư lớn hơn 15 tỷ đồng.

 

Ngày 25/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 220/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng của Đảng ở Trung ương về việc hướng dẫn về trình tự phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

 

Ngày 22/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 215/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định cho ý kiến về Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE