Tin hoạt động
 
Tham vấn ý kiến về dự án đầu tư Khu neo đậu chuyển tải cho tàu biển tại cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
5/28/18 4:08 PM

Ngày 24/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 73/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp về việc tham vấn ý kiến về dự án đầu tư Khu neo đậu chuyển tải cho tàu biển tại cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh. 

Theo nội dung Văn bản số 797/BQLKKTNS&KCN-QLQH ngày 09/4/2018 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn thì dự án đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương thiết lập khu neo đậu chuyển tải cho tàu trọng tải trên 600.000 tấn tại vùng biển Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Cục Hàng Hải Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1528/QĐ-CHHVN ngày 04/10/2017 về việc Công bố mở Khu neo đậu, chuyển tải tại vùng biển Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án, Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 73/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_73-BXD-HDXD_24052018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE