Tin hoạt động
 
Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt động xây dựng
5/28/18 4:24 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 74/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt động xây dựng. 

Sau khi nhận được văn bản số 18067/LSP-DA ngày 30/3/2018 của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt động xây dựng của Dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự án). Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và trả lời như sau:

1. Theo nội dung văn bản số 18067 PVN/LSP-DA ngày 30/3/2018 của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn thì hiện nay Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang thực hiện thoái vốn khỏi Dự án. Trong thời gian PVN chưa hoàn thành các thủ tục thoái vốn theo quy định thì dự án được quản lý như đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách. Sau khi PVN hoàn thành các thủ tục thoái vốn theo quy định thì dự án được quản lý đầu tư xây dựng như dự án sử dụng vốn khác.

2. Trong quá trình thoái vốn của PVN, thẩm quyền thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng áp dụng các quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật Xây dựng 2014 đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, Sau khi PVN thoái vốn hoàn toàn khỏi Dự án thì chủ đầu tư áp dụng các quy định tại Khoản 3 Điều 82 Lật Xây dựng 2014 đối với công trình sử dụng vốn khác.

Dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 1004/TTg-KTN ngày 01/7/2008, theo đó thẩm quyền thẩm định công nghệ dự án cần thực hiện theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

3. Tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình quy định đối với dự án có số bước thiết kế nhiều hơn so với quy định, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế có nội dung tương ứng với bước thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Các bước thiết kế còn lại do người quyết định đầu tư quyết định việc tổ chức thẩm định.

4. Tại Khoản 4 Điều 16 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định đối với dự án sử dụng vốn khác, người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án.

5. Tại Khoản 3 Điều 64 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định đối với ban quản lý một dự án thì giám đốc quản lý dự án và những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận.

6. Theo quy định tại Điều 5 Điều 14 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, các nhân tham gia hoạt động xây dựng quy định về thẩm quyền, nội dung hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, theo đó Công ty LSP chuẩn bị hồ sơ và nộp cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 74/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_74-BXD-HDXD_24052018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE