Tin hoạt động
 
Tham vấn về việc điều chỉnh TKCS và cơ cấu các khoản mục tổng mức đầu tư dự án Khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm III
6/6/18 3:05 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 78/BXD-HĐXD gửi Công ty Than Khe Chàm - Tập đoàn Công nghiệp than, Khoáng sản Việt Nam về việc tham vấn về việc điều chỉnh TKCS và cơ cấu các khoản mục tổng mức đầu tư dự án Khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm III. 

Sau khi nhận được văn bản số 1492/VKCC-ĐTM của Công ty Than Khe Chàm - Tập đoàn Công nghiệp than, Khoáng sản Việt Nam về việc tham vấn điều chỉnh TKCS và cơ cấu các khoản mục tổng mức đầu tư của dự án Khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm III. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và trả lời như sau:

Theo nội dung Văn bản số 1492/VKCC-ĐTM ngày 30/3/2018 của Công ty Than Khe Chàm thì trong quá trình đào tạo diện lò chợ cơ giới hóa do điều kiện địa chất thực tế có sự sai khác với tài liệu thăm dò phục vụ lập thiết kế ban đầu nên Chủ đầu tư đã tiến hành lập điều chỉnh thiết kế cơ sở Dự án Khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm III và đã được Bộ Công Thương thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở tại Văn bản số 9823/BCT-DKT ngày 23/10/2017. Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp than, Khoáng sản Việt Nam đã phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở và cơ cấu các khoản mục tổng mức đầu tư tại Quyết định số 2085/QĐ-TKV ngày 17/11/2017.

Theo quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 về điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng thì việc Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp than, Khoáng sản Việt Nam phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở và cơ cấu các khoản mục tổng mức đầu tư được căn cứ trên kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở của Bộ Công Thương là thủ tục phê duyệt dự án điều chỉnh phù hợp với quy định của Luật Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 78/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_78-BXD-HDXD_04062018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE