Tin hoạt động
 
Hướng dẫn một số nội dung trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng
5/24/18 4:16 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 72/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi về một số nội dung trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng. 

Sau khi nhận đã được Văn bản số 514/BQL-ĐTXD ngày 10/4/2018 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đề nghị hướng dẫn các thủ tục thiết kế, biện pháp thi công các công trình cầu vượt ngang qua tuyến ống dẫn dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và trả như sau:

Qua xem xét, đối chiếu hồ sơ Đồ án Quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ lưu trữ tại Bộ Xây dựng, bao gồm: Sơ đồ định hướng quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng (Ký hiệu KTH 08) đã xác định được 03 tuyến đường, cầu vượt qua tuyến ống dẫn sản phẩm từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất đến kho ngầm xăng dầu gần cảng Dung Quất. Cụ thể: Tuyến đường từ điểm số 40 đến điểm số 49, tuyến đường từ điểm 45 đến điểm số 52 (Tờ bản đồ số 10 và số 11, bản vẽ ký hiệu KTH 08) và tuyến đường từ điểm số 69 đến điểm số 56 (Tờ bản đồ số 7 và số 8, bản vẽ ký hiệu KTH 08). Vì vậy, trong trường hợp 02 tuyến đường nêu tại Văn bản số 514/BQL-ĐTXD ngày 10/4/2018 không thay đổi so với các tuyến đường, cầu vượt đã xác định nêu trên (về hướng tuyến và mặt cắt ngang) thì UBND tỉnh Quảng Ngãi không cần phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ để bổ sung 02 tuyến đường, cầu vượt qua tuyến ống dẫn sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Về thẩm quyền thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cần căn cứ các nội dung về thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng đã được quy định tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng kết hợp với các quy định tại Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia để triển khai thực hiện dự án theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 72/BXD-HĐXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE