Tin hoạt động
 
Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án do Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đầu tư
7/6/18 3:00 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 95/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng TP Đà Nẵng về việc thực hiện quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

1. Theo Quyết định số 7084/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND TP Đà Nẵng, Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng có cổ phần nhà nước chiếm 60,08% vốn điều lệ.

Căn cứ Điểm 8 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng không phải là doanh nghiệp nhà nước.

2. Căn cứ Khoản 44 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, các dự án do Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đầu tư bằng nguồn vốn của Công ty và vốn huy động khác (không phải bằng tiền vốn do ngân sách Nhà nước cấp hoặc Quỹ tài chính Nhà nước cấp) được xem là “Dự án sử dụng vốn khác”.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì thẩm quyền thẩm định dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn khác là Người quyết định đầu tư, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng không thực thẩm định dự toán xây dựng công trình thuộc các dự án này.

3. Các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư của Công ty và vốn huy động khác (không phải bằng tiền vốn do ngân sách Nhà nước cấp hoặc Quỹ tài chính Nhà nước cấp) thuộc phạm vi điều chỉnh tại Khoản 3 Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2018/QH13.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 95/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_95-BXD-HDXD_04072018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE