Tin hoạt động
 
Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn quản lý chất lượng Đầu Tiên
7/6/18 3:29 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 93/BXD-HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn quản lý chất lượng Đầu Tiên. 

Sau khi nhận được văn bản số 3633/SKHĐT-ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn quản lý chất lượng Đầu Tiên. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Theo báo cáo thì Công ty cổ phần Tư vấn quản lý chất lượng Đầu Tiên đã được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0305655025 cấp lần đầu ngày 21/4/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 4 ngày 14/6/2017.

Theo Hồ sơ đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh thì Công ty cổ phần Tư vấn quản lý chất lượng Đầu Tiên có đề nghị bổ sung các ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực xây dựng gồm: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông (đường bộ) - dân dụng - công nghiệp - hạ tầng kỹ thuật (san nền, thoát nước).

Căn cứ theo Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO thì các ngành nghề nêu trên không có trong danh mục ngành nghề cam kết, tuy nhiên các ngành nghề này không thuộc danh mục ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 2014.

Các ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực xây dựng nêu trên khi hoạt động tại Việt Nam cần phải đáp ứng các điều kiện về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Vì vậy, sau khi Công ty cổ phần Tư vấn quản lý chất lượng Đầu Tiên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh, để đảm bảo đủ điều kiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đề nghị Công ty lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng để được xem xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân phù hợp với công việc thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 93/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_93-BXD-HDXD_04072018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE