Tin hoạt động
 
Thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý
8/5/19 4:30 PM

Ngày 05/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1832/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý.

Dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 187/NQ-HĐND ngày 19/10/2018. Dự án nằm trong đô thị với quy mô gồm nút giao khác mức giữa đường Duy Tân - đường 2 tháng 9 và các hạng mục công trình khác.

Theo hồ sơ gửi kèm thì khu vực nút giao giữa đường Duy Tân - đường 2 tháng 9 hiện có lưu lượng xe quy đổi khoảng 62.233 xe/ngày đêm. Các công trình thuộc dự án bao gồm: hầm đường bộ dọc theo trục đường Duy Tân; cầu đường bộ dọc theo trục đường 2 tháng 9; hệ thống tuyến cống thoát nước mưa, thoát nước thải; trạm bơm nước công suất 700m3/h; các công trình nhỏ lẻ khác.

Căn cứ theo Mục 1.4.1.4 Phụ lục 1 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng thì dự án nêu trên là công trình giao thông trong đô thị, cấp công trình tính theo lưu lượng xe tại nút giao khác mức là công trình cấp đặc biệt; cấp của các công trình độc lập trong dự án là công trình cấp II, cấp IV.

Căn cứ Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình nói trên thuộc cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

Căn cứ quy mô dự án như đề cập ở trên, do việc thẩm định dự án (nhóm B) đã được thực hiện tại Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc với đề nghị của ƯBND thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc ƯBND thành phố. Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; khoản 5 Điều 76 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; phù hợp Luật Tồ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1832/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1832-BXD-HDXD_05082019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE