Tin hoạt động
 
Công nhận Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ xây dựng thuộc Công ty CP Đầu tư và XD Âu Lạc là cơ sở được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công XD đối với các loại công trình (đợt 11)
3/22/13 4:50 PM

Ngày 14/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 260/QĐ-BXD về việc công nhận Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ xây dựng thuộc Công ty cố phần Đầu tư và Xây dựng Âu Lạc được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng đối với các loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thủy lợi, thủy điện.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ xây dựng: Có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định tại các Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình, số 06/2011/ TT- BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Được sử dụng dấu nổi theo quy định khi cấp giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 260/QĐ-BXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE