Giới thiệu văn bản mới
 

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 12/2019/TT-BXD về việc Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.

 

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 13/2019/TT-BXD về Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 11/2019/TT-BXD về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

 

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 14/2019/TT-BXD về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng.

 

Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 09/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn; HSSV được vay tối đa 2,5 triệu đồng/tháng; bổ sung lý thuyết phòng, chống tác hại của rượu, bia khi thi bằng lái xe;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2019.

 

Ngày 11/11/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 08/2019/TT-BXD về việc Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư.

 

Ngày 07/11/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 07/2019/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

 

Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định mới về tổ hợp tác; hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019.

 

Ngày 31/10/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký ban hành Thông tư 06/2019/TT-BXD về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư

    Trang   ‹‹ Trước 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE