Tin hoạt động
 

Ngày 26/7, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 747/QĐ-BXD về việc công nhận Viện nghiên cứu và tư vấn quản lý nguồn lực (ICM) thuộc Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam - thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

Ngày 27/5, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 574/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

 

Ngày 20/5, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 555/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo theo danh sách sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

 

Ngày 26/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 477/QĐ-BXD về việc công nhận Viện Quản trị và Tài Chính được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

Ngày 26/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 476/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình :

 

Ngày 09/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định  433/QĐ-BXD về việc sửa đổi khoản 5 Điều 1  Quyết định số 1164/QĐ-BXD ngày 15/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:

 

Ngày 07/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 421/QĐ- BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo  sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

 

Ngày 02/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 416/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

 

Ngày 25/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 369/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình :

 

Ngày 09/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 274/QĐ- BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình :

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE