Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Hoàng Long, Khánh Hòa
5/4/18 3:00 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 926/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc xin ý kiến chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Hoàng Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang (với tổng diện tích dự án là 25,79 ha, chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Địa chất UPGC); theo đó, căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP; Căn cứ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025 (Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch chi tiết khu dân cư Tây đường Lê Hồng Phong, thành phố Nha Trang (Quyết định số 4085/QĐ-UB ngày 02/12/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa); Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án (các Quyết định: số 935/QĐ-UBND ngày 17/4/2013, số 2929/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa) và hồ sơ dự án, 

Bộ Xây dựng có ý kiến đối với khu vực có diện tích 7,5 ha bao gồm 567 lô đất ở chia lô (trừ 194 lô thuộc các vị trí mặt tiền đường số 1, đường số 6, đường số 4 và đường số 25) xác định tại công văn số 1629/UBND-XDNĐ ngày 09/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; các bản vẽ Khu vực đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bản vẽ Vị trí đề xuất chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở có xác nhận của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đã được duyệt, cụ thể như sau:

- Thống nhất về nguyên tắc với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất ở đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nêu tại mục 2 công văn này.

- Đối với các lô đất còn vướng giải phóng mặt bằng, chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chưa đảm bảo việc kết nối giao thông: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trước mắt chưa xem xét cho phép chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; chỉ đạo các cơ quan chức năng và chủ đầu tư phải hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết được duyệt trước khi xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo:

- Được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở;


- Việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, cây xanh cảnh quan trong phạm vi dự án phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở của người dân và đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân khi đến ở.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV, các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan và ý kiến nêu tại công văn này, xem xét quyết định theo thẩm quyền khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Hoàng Long; chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư dự án thực hiện các công việc sau:

- Xem xét nghiên cứu, rà soát quy hoạch phân khu liên quan, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án, đảm bảo các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo quốc phòng, an ninh;

- Kiểm tra giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 926/BXD-PTĐT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_926-BXD-PTDT_02052018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE