Tin hoạt động
 
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã xây dựng hạ tầng của dự án Khu dân cư Long Hưng, xã Long Hưng, TP. Biên Hòa
5/24/18 3:15 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 1090/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã xây dựng hạ tầng của dự án Khu dân cư Long Hưng, xã Long Hưng, TP. Biên Hòa. 

1. Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án: Căn cứ Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa và Quy hoạch phân khu C4 được duyệt (các Quyết định: số 2302/QĐ-UBND ngày 25/7/2014; số 2916/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai), Dự án có vị trí thuộc Khu đô thị phía Tây đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, có tính chất phát triển hỗn hợp, khu ở xây mới mật độ cao...

Theo Văn bản số 1700/UBND-CNN, số lượng lô đất xin chuyển quyền tại Dự án là 482 lô đất nền (không thuộc các lô đất đã được UBND tỉnh Đồng Nai đồng ý chuyển quyền tại Văn bản số 5770/UBND-CNN), có vị trí tiếp giáp với 02 tuyến đường có mặt cắt 33m và 45m. Căn cứ Quy hoạch phân khu C4 được duyệt, 02 tuyến đường có mặt cắt 33m và 45m nêu trên đều là Trục không gian chính, Tuyến không gian chủ đạo mang tính chất kết nối khu vực. Bên cạnh đó, Dự án có quy mô lớn (khoảng 277,7ha), đồng thời tiếp giáp một số dự án lớn khác trong khu vực như: Khu đô thị WaterFront (336ha), Khu du lịch Sơn Tiên (375ha), Khu đô thị Aquacity, sân Golf Long Thành... Do đó, để đảm bảo quản lý kiến trúc cảnh quan toàn Dự án và khu vực, đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo tuân thủ các quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị và khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

2. Một số lưu ý khác: Dự án có quy mô lớn, đã được điều chỉnh Quy hoạch chi tiết nhiều lần. Việc phê duyệt điều chỉnh lần 3 quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đã làm thay đổi chỉ tiêu về tầng cao, số lượng lô đất và hướng tuyến giao thông. Đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh, phê duyệt Dự án theo các quy định pháp luật hiện hành.

Đối với khu vực đã được phép chuyển quyền sử dụng đất tại Văn bản số 5770/UBND-CNN, đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh: kiểm tra việc đầu tư đồng bộ hạ tầng thiết yếu, đảm bảo kết nối trong và ngoài Dự án; kiểm tra việc tự xây dựng nhà ở của người dân theo quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và mẫu nhà được duyệt, đảm bảo kiến trúc cảnh quan chung khu vực Dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1090/BXD-PTĐT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE