Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất dự án Khu biệt thự Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
6/27/18 3:05 PM

Chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án chưa được đầu tư hạ tầng thiết theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. 

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có công văn 1425/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu biệt thự Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, về các thủ tục pháp lý có liên quan đến đất đai: Theo các tài liệu gửi kèm, Dự án có quy mô 4,94ha, do Công ty TNHH Việt Thuận Thành (gọi tắt là Công ty) là Chủ đầu tư đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 174673 ngày 25/3/2011, với mục đích sử dụng đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng đất đến 01/01/2046.

UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho Công ty chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở đô thị tại Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 24/10/2012, điều chỉnh tại Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 13/9/2017. Tuy nhiên đến nay, Công ty chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thay thế Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 174673 ngày 25/3/2011.

Về các thủ tục pháp lý có liên quan đến quy hoạch đô thị: UBND tỉnh Đồng Nai đã cấp phép quy hoạch cho Chủ đầu tư là Công ty TNHH Việt Thuận Thành thực hiện Dự án tại các Giấy phép quy hoạch số 01/GPQH ngày 12/01/2013 và số 13/GPQH ngày 03/8/2017. Công ty đã lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 05/QĐ-PD-DA/VTT ngày 06/3/2018.

Về quyết định chủ trưởng đầu tư theo Luật Đầu tư: Theo Văn bản số 2011/UBND-CNN ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai, Dự án không phải cấp quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư.
Tuy nhiên, do quá trình triển khai Dự án kéo dài; khu đất Dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở đô thị (lần đầu chuyển sang đất ở xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mai dịch vụ; lần 2 chuyển sang khu nhà ở riêng lẻ thấp tầng), để đảm bảo cơ sở pháp lý của Dự án, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện những nội dung sau:

- Rà soát quy trình triển khai Dự án, các văn bản pháp lý về đất đai, quy hoạch đô thị và đầu tư có liên quan bảo đảm cơ sở pháp lý của Dự án.

- Hướng dẫn Công ty hoàn thiện các thủ tục về đất đai để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu đã được nêu tại các Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 và Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Ý kiến cụ thể về việc cho ý kiến thống nhất chuyển quyền sử dụng đất tại Dự án

Khu vực đề nghị chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án chưa được đầu tư hạ tầng thiết theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Hồ sơ còn thiếu các văn bản giải trình về việc gắn kết hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của Dự án trên phạm vi quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Thống nhất đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2946/QĐ-UBND ngày 29/5/2015; các văn bản thỏa thuận vị trí đấu nối theo yêu cầu của giấy phép quy hoạch số 13/GPQH do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/8/2017.

Do đó, Bộ Xây dựng chưa có đủ căn cứ để cho ý kiến thống nhất chuyển quyền sử dụng đất tại Dự án. Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục cho ý kiến sau khi Dự án đã hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý và hoàn thành đồng bộ đầu tư hạ tầng thiết yếu.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1425/BXD-PTĐT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE