Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư Nam Đại học Hồng Đức, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa
6/27/18 3:45 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1424/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư Nam Đại học Hồng Đức, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa. 

Theo đó, Dự án Khu dân cư Nam Đại học Hồng Đức, phường Đông Sơn thành phố Thanh Hóa được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500, quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (Quyết định số 5428/QĐ-UBND ngày 08/10/2012) và quy hoạch điều chỉnh cục bộ mặt bằng quy hoạch tỷ lệ 1/500 (Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 25/03/2016) với tổng diện tích 27.826,64 m2. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa là chủ đầu tư để thực hiện (Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 23/04/2013).

Sau khi đã hoàn thành việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho dự án, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất của Dự án. Công ty TNHH Xây dựng - Môi trường Trường Thi là Người trúng đấu giá toàn bộ 86 lô đất (7.937 m2) của dự án (Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa). Hiện nay, công ty đã hoàn thành việc đóng tiền sử dụng đất và đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 03 thửa đất có tổng diện tích là 7.937 m2.

Tại Hợp đồng số 03/2017/TTPTQĐ/HĐTHKQ ngày 04/9/2017; Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa đều quy định rõ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bàn giao đất, Công ty TNHH Xây dựng - Môi trường Trường Thi phải tổ chức thực hiện hoàn thành việc xây dựng công trình trên đất theo đúng quy hoạch. Nếu quá thời hạn 12 tháng mà người trúng đấu giá không triển khai thực hiện dự án hoặc chậm tiến độ đầu tư dự án quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án là vi phạm Quy chế đấu giá và sẽ bị xử lý thu hồi theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, do khu đất thực hiện dự án đã được Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa đầu tư xây dựng hạ tầng (Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 23/4/2013), do đó trách nhiệm của đơn vị trung đấu giá đối với phần đất đã có hạ tầng là xây dựng nhà ở hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch và thiết kế đô thị đã được duyệt. Việc Công ty TNHH Xây dựng - Môi trường Trường Thi (là đơn vị trúng đấu giá) đề xuất không xây nhà ở mà được tiếp tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở là chưa phù hợp với phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 và cam kết tại tại Hợp đồng số 03/2017/TTPTQĐ/HĐTHKQ ngày 04/9/2017 về việc thực hiện kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1424/BXD-PTĐT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE