Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất dự án Khu biệt thự Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
6/27/18 4:07 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 1428/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu biệt thự Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Dự án có quy mô khoảng 4,94ha, đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép quy hoạch cho Chủ đầu tư là Công ty TNHH Việt Thuận Thành (căn cứ Giấy phép quy hoạch số 01/GPQH ngày 12/01/2013 và số 13/GPQH ngày 03/8/2017). Công ty TNHH Việt Thuận Thành được Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 174673 ngày 25/3/2011. 

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (viết tắt là Nghị định số 11/2013/NĐ-CP), Chủ đầu tư sau khi được lựa chọn có trách nhiệm lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư. Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chấp thuận đầu tư của UBND cấp tỉnh.

Về việc cho ý kiến chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án

Theo Văn bản số 1641/SXD-QLN-TTBĐS ngày 19/4/2018 của Sở Xây dựng Đồng Nai, việc đề xuất khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất tại Dự án đã được Sở Xây dựng và các Sở ngành có liên quan thống nhất trình UBND tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, hiện nay Dự án chưa được quyết định chấp thuận đầu tư, chưa tiến hành đầu tư hạ tầng thiết yếu.

Đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng của tỉnh hướng dẫn Chủ đầu tư lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư và xem xét, chấp thuận đầu tư theo thẩm quyền.

Bộ Xây dựng sẽ cho ý kiến việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở sau khi Dự án được chấp thuận đầu tư và hoàn thành việc đầu tư hạ tầng thiết yếu theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1428/BXD-PTĐT


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE