Các dự án phát triển đô thị
 
Chuyển quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở FLC tại số 24, ngõ 64, phố Sài Đồng, quận Long Biên
11/30/16 1:14 PM

Ngày 30/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 35/BXD-PTĐT gửi Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học kỹ thuật về việc chuyển quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở FLC tại số 24, ngõ 64, phố Sài Đồng, quận Long Biên.

Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng-Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (Sau đây gọi tắt là Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV) thì thẩm quyền quyết định việc chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở thuộc UBND thành phố Hà Nội, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng. Vì vậy, đề nghị Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học kỹ thuật báo cáo UBND thành phố Hà Nội có văn bản chính thức đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến theo khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Điều kiện được xem xét việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở cần tuân thủ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 11 Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 35/BXD-PTĐT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_35-BXD-PTDT_30112016.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE