Các dự án phát triển đô thị
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại dự án Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp (mở rộng)
12/5/17 4:11 PM

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có công văn 2922/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại dự án Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp (mở rộng) tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (viết tắt là Dự án) và hồ sơ dự án. Theo đó, căn cứ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Dĩ An tới năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 23/6/2009, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (viết tắt là Nghị định số 11/2013/NĐ-CP), Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP; các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng và đất đai, đề nghị UBND tỉnh Bình Dương: rà soát tổng thể các dự án có chủ trương chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trong phạm vi Quy hoạch chung xây dựng đô thị Dĩ An trước khi quyết định cụ thể từng dự án được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, đảm bảo việc đầu tư phát triển đô thị được triển khai theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt; cập nhật Dự án vào chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị có liên quan.

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Ý kiến cụ thể về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án: Dự án có quy mô 14.660,3 m2 (bao gồm 95 căn nhà liên kế), đã được UBND tỉnh Bình Dương công nhận Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp làm chủ đầu tư (Văn bản số 1988/UBND-KTN ngày 22/5/2017); được UBND thị xã Dĩ An phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 12/7/2017); được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư (Văn bản số 3494/UBND-KTN ngày 14/8/2017; được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp Giấy phép xây dựng số 3392/GPXD-SXD ngày 25/10/2017. Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương tại Văn bản số 5298/UBND-KTN ngày 22/11/2017 và tài liệu gửi kèm, Dự án đã được đầu tư xây dựng cơ bản các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Dương: Căn cứ quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP xem xét quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo nội dung đã được đề xuất tại Công văn số 5298/UBND-KTN ngày 22/11/2017 và chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng liên quan và Chủ đầu tư thống nhất lựa chọn các mẫu thiết kế nhà ở trong Dự án, hướng dẫn cho người dân tự xây dựng nhà ở, giám sát, kiểm tra đảm bảo việc xây dựng nhà ở của người dân tuân thủ quy hoạch chi tiết dự án đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật liên quan.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2922/BXD-PTĐT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2922-BXD-PTDT_05122017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE