Các dự án phát triển đô thị
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu khách sạn và dân cư Saphia, Đà Nẵng
12/6/17 3:19 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2933/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu khách sạn và dân cư Saphia.

Sau khi nhận được công văn số 8927/UBND-QLĐTh ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu khách sạn và dân cư Saphia (diện tích dự án là 6,25ha tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn do Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hai Hạnh làm chủ đầu tư) và hồ sơ dự án. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng, việc cho phép chuyển quyền sử dụng đất tại các dự án cho người dân tự xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Theo dự thảo Chương trình phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lập, dự án Khu khách sạn và dân cư Saphia thuộc một trong số các Khu vực phát triển đô thị được nghiên cứu đề xuất. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng căn cứ vào vị trí và đặc điểm của dự án, nhu cầu phát triển nhà ở, yêu cầu về quản lý kiến trúc cảnh quan của khu vực, Chương trình phát triển đô thị thành phố đang được nghiên cứu để xem xét, quyết định việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 130 lô đất có diện tích 19.415 m2 theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 144/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

2. Trước khi xem xét, quyết định cho phép chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu khách sạn và dân cư Saphia, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng lưu ý một số nội dung sau:

Rà soát, kiểm tra đảm bảo khu vực dự kiến chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở có mục đích sử dụng đất phù hợp với các quy định pháp luật về đất đai và quy hoạch đô thị;

Tổ chức lập và phê duyệt quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc làm cơ sở để kiểm soát kiến trúc cảnh quan đô thị của dự án và khu vực xung quanh;

Kiểm tra việc xây dựng công trình tại dự án đảm bảo các quy định của pháp luật về an toàn hàng không;

Rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo an ninh quốc phòng;

Kiểm tra giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2933/BXD-PTĐT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2933-BXD-PTDT_06122017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE