Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với công trình cấp nước của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế
1/13/12 10:34 PM

Ngày 13/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 52/BXD-HTKT gửi Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với công trình cấp nước như sau:

Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch đã được ban hành; trong đó, khoản 1 Điều 1 đã quy định “Đơn vị cấp nước được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với công trình cấp nước bao gồm: công trình khai thác, xử lý nước; đường ống và công trình trên mạng lưới đường ống cấp nước; các công trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước (nhà hành chính, nhà quản lý, điều hành, nhà xưởng, kho bãi vật tư, thiết bị)”.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 52/BXD-HTKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 52.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE