Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Hướng dẫn UBND thành phố Cần Thơ thực hiện điểm c khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang
8/24/12 6:01 PM

Ngày 22/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1422/BXD-HTKT hướng dẫn UBND thành phố Cần Thơ thực hiện điểm c khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang như sau:

1. UBND tỉnh/thành phố tổ chức nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn phù hợp với khả năng ngân sách và điều kiện cụ thể của địa phương, trên cơ sở các tiêu chí về quy mô, công nghệ áp dụng, hình thức đầu tư và các yếu tố khác về môi trường. Thí dụ như:

- Về quy mô: Xem xét về diện tích sử dụng đất, phạm vi phục vụ, nên ưu tiên các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang phục vụ liên vùng.

- Về hình thức đầu tư: Tùy thuộc vào hình thức đầu tư và tính chất cụ thể của từng dự án, mức hỗ trợ, ưu đãi sẽ khác nhau. Ví dụ: đối với dự án đầu tư có nguồn vốn ngoài ngân sách với mục đích kinh doanh thì mức hỗ trợ sẽ khác so với các dự án đầu tư từ ngân sách phục vụ dân cư trên địa bàn.

- Về công nghệ áp dụng: Xem xét ưu tiên hỗ trợ các dự án sử dụng công nghệ hỏa táng hiện đại, tiết kiệm đất và không gây ô nhiễm môi trường.

- Các yếu tố tác động tới môi trường cũng cần được xem xét ưu tiên, khuyến khích đối với các dự án áp dụng các giải pháp và công nghệ hạn chế tối đa tác động tới môi trường (được xác định thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án).

2. Căn cứ vào các tiêu chí nêu trên, UBND tỉnh/thành phố xây dựng mức hỗ trợ kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng và các ưu đãi khác cho các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang tại địa phương. Thủ tục, trình tự hỗ trợ đầu tư và hưởng ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1422/BXD-HTKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 1422 BXD-HTKT 22-8-2012.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE