Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước tại khu công nghiệp Sông Trà, tỉnh Thái Bình của Công ty Cổ phần BITEXCO Nam Long
10/30/12 4:46 PM

Ngày 25/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 19/BXD-HTKT gửi Công ty Cổ phần BITEXCO Nam Long về dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước tại khu công nghiệp Sông Trà, tỉnh Thái Bình

1. Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Công ty Cổ phần BITEXCO Nam Long đầu tư xây dựng nhà máy nước tại khu công nghiệp Sông Trà, tỉnh Thái Bình với các nội dung cơ bản như sau:

- Tên dự án: Xây dựng nhà máy cấp nước sạch công suất 20.000 m3/ngày đêm tại khu công nghiệp Sông Trà.

- Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp sông Trà, thành phố Thái Bình.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần BITEXCO Nam Long.

- Nội dung đầu tư:

+ Công trình thu, trạm bơm cấp 1 công suất 20.000m3/ngđ.

+ Hệ thống tuyến ống nước dẫn nước thô.

+ Nhà máy nước công suất 20.000m3/ngđ: 2 bể lọc nhanh 10.000m3/bể; 01 bể chứa bùn; 01 trạm bơm cấp 1; 01 trạm bơm cấp 2; nhà pha phèn, xút; kho chứa hóa chất; nhà văn phòng điều hành; bể chứa nước thải nhà máy; đường ống kỹ thuật; cổng, tường rào, đường nội bộ; các công trình kỹ thuật và phụ trợ khác; hệ thống ống truyền tải và phân phối nước sạch.

- Nguồn nước: sử dụng nguồn nước sông Trà Lý.

- Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp, vốn vay tín dụng.

2. Để dự án đầu tư đạt hiệu quả, Chủ đầu tư cần lưu ý một số nội dung sau:

- Về phạm vi phục vụ của Dự án: Xác định rõ hơn phạm vi phục vụ của Dự án nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng nước và đảm bảo lợi ích của các đơn vị cấp nước khác trên địa bàn.

- Về nguồn nước: Bổ sung các thông tin về nguồn nước như: chất lượng, trữ lượng, khả năng khai thác; đồng thời cần có kế hoạch và giải pháp bảo vệ nguồn nước đáp ứng yêu cầu cấp nước an toàn.

- Làm rõ nhu cầu sử dụng nước của vùng Dự án theo từng giai đoạn (bao gồm nước sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất) để xác định quy mô và phân kỳ đầu tư nhà máy nước cho phù hợp.

- Về mạng lưới đường ống cấp nước: Bổ sung mạng lưới đường ống cấp nước cho các xã trong vùng phục vụ của Dự án.

- Sử dụng các vật tư, thiết bị có chất lượng cao, đặc biệt là mạng lưới đường ống để giảm thiểu tối đa tỷ lệ thất thoát thất thu nước.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 19/BXD-HTKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 19 BXD-HTKT 25-10-2012.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE