Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Điều chỉnh phương án thiết kế song chắn rác cố định đập tràn A, B, C của Công ty TNHH GAMUDA LAND Việt Nam
11/14/12 4:32 PM

Ngày 13/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 21/BXD-HTKT gửi Công ty TNHH GAMUDA LAND Việt Nam về việc điều chỉnh phương án thiết kế song chắn rác cố định đập tràn A, B, C

Theo thiết kế, song chắn rác nằm ngang và khoảng cách thông thủy giữa các song chắn rác nhỏ (6,5 cm) gây khó khăn cho công tác thu gom rác và tiêu thoát nước vào hồ trong mùa mưa lũ. Sau khi song chắn rác tại đập tràn A đi vào hoạt động việc thu gom rác tại đây không thể thực hiện. Vì vậy, việc điều chỉnh phương án thiết kế song chắn rác cố định đập tràn A, B, C là cần thiết và phù hợp với Biên bản họp ngày 13/6/2012 của các ban ngành Hà Nội (Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án thoát nước, Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội).

Khoảng cách thông thuỷ của song chắn rác được quy định tại điểm 7.2.12 TCVN7957-2008 là từ 16mm đến 100mm. Tại trạm bơm Yên Sở đã có song chắn rác trước máy bơm, do vậy khoảng cách thông thuỷ của song chắn rác tại đập tràn A,B,C phải lớn hơn khoảng cách thông thuỷ của song chắn tại trạm bơm. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã đề xuất khoảng cách thông thủy giữa các song chắn rác tại đập tràn A, B, C bằng 100 mm là phù hợp nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng đến tiêu thoát nước vào hồ Yên Sở.

Đối với khu xử lý sơ bộ: Sự thay đổi từ hai hệ thống riêng biệt sang hệ thống kết hợp tách cát và tách dầu được đề xuất sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia công nghệ sau giai đoạn thiết kế cơ sở là hợp lý, việc kết hợp hai hệ thống này với nhau sẽ mang lại hiệu quả cao hơn trong quá trình xử lý và vận hành.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 21/BXD-HTKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 219BXD-KTXD 09-11-2012.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE