Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Cấp nước cho khu vực Đông Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
12/6/12 9:00 PM

Ngày 03/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 22/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về việc cấp nước cho khu vực Đông Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 32 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch: “Một đơn vị cấp nước có thể có một hoặc nhiều vùng phục vụ cấp nước khác nhau, mỗi vùng phục vụ cấp nước chỉ do một đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước”. Vì vậy, việc giao cho Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận tiến hành đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước mới cho khu vực Đông Mỹ Hải song song với hệ thống cấp nước của Xí nghiệp cấp nước Đông Mỹ Hải là không phù hợp với Nghị định số 117/2007/NĐ-CP.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 22/BXD-HTKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 22 BXD-HTKT 03-12-2012.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE