Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Phân kỳ đầu tư Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Thái Bình
1/3/13 4:44 PM

Ngày 26/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2256/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phân kỳ đầu tư Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Thái Bình như sau:

1. Vì đây là hệ thống thoát nước chung nên khi cải tạo hệ thống cống thu gom, xây dựng các hố ga tách dòng, nước thải sẽ được thu gom đưa về khu xử lý, do vậy Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc điều chỉnh dự án, phân kỳ đầu tư cho phù hợp với nguồn vốn mà nhà tài trợ cam kết.

2. Để Dự án đạt hiệu quả cao, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình lưu ý một số nội dung sau:

Tiếp tục có các giải pháp xây dựng các ống đấu nối từ hộ gia đình ra hố ga thu gom; đồng thời cần có kế hoạch triển khai giai đoạn tiếp theo để hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả cả về thoát nước mưa và nước thải.

Chỉ đạo Chủ đầu tư tiến hành đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân quản lý vận hành, lập kế hoạch thu phí thoát nước và xây dựng lộ trình tăng phí thoát nước nhằm đảm bảo kinh phí cho công tác vận hành hệ thống thoát nước sau này.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2256/BXD-HTKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 2256 BXD-HTKT 26-12-2012.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE