Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý tái chế rác thải sinh hoạt, chất thải rắn tại Hà Nội của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng quốc tế Việt Ba
1/17/13 3:40 PM

Ngày 05/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 01/BXD-HTKT gửi Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng quốc tế Việt Ba về việc đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý tái chế rác thải sinh hoạt, chất thải rắn tại Hà Nội như sau:

1. Bộ Xây dựng ủng hộ việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn theo đề nghị của Công ty. Việc này phù hợp với chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực đầu tư xử lý chất thải rắn của Nhà nước.

Về việc chấp thuận đầu tư, đề nghị Công ty làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội để giải quyết theo các quy định hiện hành.

2. Thực hiện Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các địa phương lập danh mục dự án gửi Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, bố trí vốn vay. Để tham gia Chương trình này, dự án của Công ty phải được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà
Nội chấp thuận và đưa vào danh mục thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 của Thành phố trong thời gian tới gửi Bộ Xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 01/BXD-HTKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 01BXD-HTKT 05-01-2013.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE