Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy cấp nước Bến Lức, tỉnh Long An của Ban quản lý Khu kinh tế, tỉnh Long An
2/21/13 3:03 PM

Ngày 05/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 209/BXD-HTKT gửi Ban quản lý Khu kinh tế, tỉnh Long An về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy cấp nước Bến Lức, tỉnh Long An.

1. Nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An nói chung, huyện Bến Lức nói riêng là cần thiết. Trong điều kiện nguồn vốn đầu tư của UBND tỉnh Long An gặp nhiều khó khăn, thống nhất chủ trương của UBND tỉnh Long An về việc huy động các nguồn vốn từ doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước Bến Lức.

2. Việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cần lưu ý một số nội dung sau:

- Xác định rõ phạm vi vùng phục vụ cấp nước và hình thức đầu tư của dự án.

- Trách nhiệm của liên doanh đối với cung cấp nước sạch cho các khu công nghiệp và khu dân cư trên địa bàn đáp ứng yêu cầu cấp nước an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước. Xác định rõ các đơn vị tiếp nhận nguồn nước sạch và phát triển đường ống phân phối nước sạch trong khu công nghiệp và khu dân cư trên địa bàn.

- Các yêu cầu liên quan đến giá bán nước sạch (nước cho sinh hoạt, công nghiệp…)

3. Trong giai đoạn lập dự án đầu tư cần lưu ý một số nội dung sau:

- Nguồn nước khu vực này rất khó khăn do nước mặt bị xâm nhập mặn và nước ngầm trữ lượng nhỏ. Vì vậy, dự án cần phân tích, đánh giá và lựa chọn nguồn nước, vị trí lấy nước đảm bảo yêu cầu về chất lượng, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu của khu vực.

- Sau khi hoàn thiện báo cáo dự án đầu tư và thiết kế cơ sở, đề nghị gửi hồ sơ về Bộ Xây dựng lấy ý kiến thỏa thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 209/BXD-HTKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 209BXD-HT-KT 05-02-2013.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE