Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Điều tra, khảo sát thực trạng về tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt
3/7/13 4:57 PM

Ngày 28/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 03/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc điều tra, khảo sát thực trạng về tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật năm 2013 của Bộ Xây dựng trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn (sau đây gọi tắt là Nghị định 59) cho phù hợp với công tác quản lý nhà nước trong tình hình hiện nay.

Để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát về tình hình quản lý chất thải rắn tại các địa phương.

Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan báo cáo, đánh giá về tình hình thực hiện công tác quản lý chất thải rắn tại địa phương và có các ý kiến đề xuất, bổ sung, sửa đổi nội dung Nghị định 59.

Báo cáo theo mẫu (đính kèm) gửi về Cục Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 20/3/2013. Các thông tin liên quan đến mẫu báo cáo xin liên hệ theo địa chỉ email: ngocduong177@yahoo.com.vn hoặc số điện thoại: 0904.235.253.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 03/BXD-HTKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 03 BXD-HTKT 28-02-2013.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE