Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng Tiền Giang về cấp giấy phép xây dựng hệ thống dây cáp điện, đường dây cáp viễn thông và đường ống cấp nước trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
6/12/13 5:08 PM

Ngày 11/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 09/BXD-HTKT hướng Hướng dẫn Sở Xây dựng Tiền Giang về cấp giấy phép xây dựng hệ thống dây cáp điện, đường dây cáp viễn thông và đường ống cấp nước trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Đây là công trình đặc thù chưa có quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị số QCVN 07:2010/BXD của Bộ Xây dựng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông số QCVN 33:2011/BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Vì vậy, có thể áp dụng tiêu chuẩn của nước ngoài vào các hoạt động xây dựng liên quan đến loại công trình này và việc áp dụng trên cần tuân theo quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 09/BXD-HTKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 09 BXD-HTKT 11-6-2013.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE