Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ đầu tư xây dựng nghĩa trang
7/15/13 5:44 PM

Ngày 11/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1409/BXD-HTKT hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ đầu tư xây dựng nghĩa trang.

Theo quy định tại Luật Đất đai 2003, Nghị định 35 thì mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng nghĩa trang được hưởng các hỗ trợ ưu đãi đầu tư xây dựng theo quy định. Cụ thể:

Đối với điều kiện ưu đãi về đất đai: Trong Luật Đất đai 2003 quy định việc sử dụng đất xây dựng nghĩa trang cho 2 mục đích kinh doanh và không kinh doanh cũng như đối tượng áp dụng cho tổ chức cá nhân trong nước, nước ngoài:

+ Tại khoản 6, Điều 33 quy định: Giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với đất để xây dựng các công trình công cộng khác không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.

+ Tại khoản 5, Điều 34 và điểm đ, khoản 1, Điều 35 quy định: Giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh.

+ Tại điểm e, khoản 1, điểm a, khoản 2, Điều 35 quy định: Cho thuê đất thu tiền thuê đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh.

Tại điểm a, khoản 2, Điều 6 Nghị định 35 quy định: “Cấp đất sử dụng nghĩa trang lâu dài và không thu tiền sử dụng đất” áp dụng cho mọi đối tượng.

Vậy, căn cứ theo quy định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét việc hỗ trợ đất đai đối với việc đầu tư xây dựng nghĩa trang mục đích kinh doanh hoặc không kinh doanh theo hướng dẫn của Luật Đất đai 2003.

Về chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư:

Hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng ngoài hàng rào và đền bù, giải phóng mặt bằng: Căn cứ quy mô, tính chất quan trọng của dự án và khả năng ngân sách địa phương, xem xét bố trí vốn đầu tư từ ngân sách địa phương để xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào công trình; xem xét quyết định hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư mà nhà đầu tư phải bỏ ra để giải phóng mặt bằng. Trường hợp đặc biệt khó khăn trình Thủ tướng xem xét hỗ trợ.

Đối với cơ sở hỏa táng, điện táng (có thể xây dựng riêng hoặc xây dựng trong nghĩa trang) nếu thuộc danh mục các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường theo hướng dẫn tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thì việc đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng, điện táng được vay ưu đãi tín dụng đầu tư theo quy định tại Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1409/BXD-HTKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 1409 BXD-HTKT 11-07-2013.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE