Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Áp dụng Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và các văn bản quy phạm của pháp luật liên quan đến quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội
10/11/13 1:53 PM

Ngày 04/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 18/BXD-HTKT gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về việc áp dụng Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và các văn bản quy phạm của pháp luật liên quan đến quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

Về diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ cát táng: Bộ Xây dựng đang thực hiện việc rà soát, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng và QCXDVN 07:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đối với diện tích đất tối đa cho một phần mộ cát táng được quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang như sau: “Diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ cát táng tối đa không quá 3m2”.

Về khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường đối với nghĩa trang: Theo Công văn số 2682/QHKT-P3 ngày 22/8/2013 của Sở Quy hoạch - Kiên trúc Hà Nội: Kênh Tam Báo (nằm trong vùng ATVSMT của nghĩa trang) là công trình thủy lợi có nhiệm vụ tiêu nước nông nghiệp cho khoảng 2.500 ha đất của huyện Mê Linh do Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Mê Linh quản lý. Như vậy, Kênh Tam Báo là công trình thủy lợi được thực hiện trong vùng ATVSMT của nghĩa trang.

Riêng đổi với các đồ án Quy hoạch liên quan đến nghĩa trang Thanh Tước, đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội căn cứ văn bản số 1008/BXD- HTKT ngày 31/5/2013 của Bộ Xây dựng và thông báo Kết luận số 299/TB-BXD ngày 26/9/2013 tại Hội nghị thẩm định Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 xem xét, thực hiện.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 18/BXD-HTKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 18 BXD-HTKT 04-10-2013.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE