Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020
12/30/13 7:00 AM

Ngày 07/9, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 825/QĐ-BXD về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020 với những nội dung như tệp đính kèm.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE