Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến năm 2020
12/31/13 7:00 AM

Ngày 07/9, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 826/QĐ-BXD về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến năm 2020 với những nội dung chính như tệp đính kèm.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE