Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Phê duyệt quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vưc sông cầu đến năm 2030
12/31/13 7:00 AM

Ngày 25/01, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 228/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vưc sông cầu đến năm 2030.

Toàn văn xem tệp đính kèm.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE