Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020
12/31/13 7:00 AM

Ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 2211/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020.

Toàn văn xem tệp đính kèm


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE