Các chương trình, dự án
 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt".

 

Ngày 8/7/2014, tại Hà Nội, Cục Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng đã tổ chức Họp Ban điều phối chung lần thứ nhất của Dự án tăng cường năng lực về quản lý tổng hợp chất thải rắn đô thị tại Việt Nam. TS. Nguyễn Hồng Tiến, Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật, BXD chủ trì và điều hành buổi Họp.

 

Ngày 08/02/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 170/QĐ-TTg về việc “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025”. Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức lập Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025. Cổng thông tin Bộ Xây dựng xin đăng nội dung cơ bản quyết định này.

 

Ngày 21/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 790/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thảỉ rắn giai đoạn 2011-2020.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt bổ sung 1.650.000 Euro vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức cho dự án "Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh".

 

Ngày 30/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2303/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch.

 

Ngày 30/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2302/BXD-HTKT gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông về việc bố trí vốn đối ứng cho dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung do ADB tài trợ.

 

Thủ tướng Chính phủ đồng ý sử dụng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ Phần Lan trong khuôn khổ Hiệp định tín dụng khung ký ngày 26/5/2004 giữa Bộ Tài chính với Ngân hàng Nordea đối với dự án "Cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn" với tổng vốn vay ODA là 7.237.662 EUR.

LIÊN KẾT WEBSITE