Các chương trình, dự án
 
Bố trí vốn đối ứng cho dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung do ADB tài trợ
1/5/12 3:07 PM

Ngày 30/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2302/BXD-HTKT gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông về việc bố trí vốn đối ứng cho dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung do ADB tài trợ.

Dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ (khoản vay ADB số 2272-VIE(SF)) đang được triển khai thực hiện tại 5 tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Đắk Nông. Đến nay, công tác đấu thầu các gói thầu xây lắp của dự án đã hoàn thành. Ban quản lý dự án các tỉnh đã ký kết hợp đồng và đang tổ chức thực hiện hợp đồng. Theo dự kiến, các hợp đồng này sẽ được thực hiện trong thời gian tối đa là 24 tháng để đảm bảo đáp ứng thời hạn hoàn hoàn thành dự án vào ngày 31/12/2013.

Do dự án này đã được ADB gia hạn một lần và sẽ không được gia hạn thêm nên Phái đoàn xem xét vốn vay của ADB trong chuyến công tác từ ngày 5-7/10/2011 đã yêu cầu các tỉnh cần nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hợp đồng xây lắp để có thể hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2013. Theo quy định của Hiệp định dự án, các hợp đồng xây lắp của dự án sẽ được chi trả đồng thời từ 2 nguồn: nguồn vốn ADB và vốn đối ứng. ADB sẽ chỉ giải ngân nguồn vốn tài trợ khi nguồn vốn đối ứng của các hợp đồng được giải ngân tương ứng. Vì vậy, việc bố trí đủ và kịp thời nguồn vốn đối ứng của các tỉnh trong quá trình thực hiện dự án là yếu tố quan trọng để các hợp đồng có thể hoàn thành theo đúng thời hạn đã cam kết.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2302/BXD-HTKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 2302.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE