Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 

Ngày 20/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 22/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai về việc thực hiện Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

 

Ngày 16/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 20/BXD-HTKT gửi Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền về việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải Phú Đô và Hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 như sau :

 

Ngày 01/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 576/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia như sau:

 

Ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 2211/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020.

 

Ngày 25/01, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 228/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vưc sông cầu đến năm 2030.

 

Ngày 07/9, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 826/QĐ-BXD về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến năm 2020 với những nội dung chính như tệp đính kèm.

 

Ngày 03/5,Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 681/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vục dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030.

 

Ngày 07/9, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 825/QĐ-BXD về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020 với những nội dung như tệp đính kèm.

 

Ngày 04/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 29/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc quy định khoảng cách an toàn về môi trường của khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia như sau:

 

Ngày 23/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 21/BXD-HTKT gửi Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải cho Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc-Thị Nghè như sau:

    Trang   ‹‹ Trước 2 3 4 5 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE