Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 

Ngày 19/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 116/BXD-HTKT gửi Công ty Cổ phần BOO Nước Đồng Tâm về vướng mắc liên quan đến nhà máy nước BOO Đồng Tâm tỉnh Tiền Giang như sau:

 

Ngày 13/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 52/BXD-HTKT gửi Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với công trình cấp nước như sau:

 

Ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 47/BXD-HTKT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình về thiết kế cơ sở dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình như sau:

 

Ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 48/BXD-HTKT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang về thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thạch Lộc giai đoạn 1 như sau:

 

Ngày 07/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 46/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về việc phân vùng cấp nước đô thị trên địa bàn thành phố Phan Rang- Tháp Chàm như sau:

 

Ngày 22/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 1986/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc chi phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn.

    Trang   ‹‹ Trước 5

LIÊN KẾT WEBSITE