Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh việc thực hiện theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
4/24/18 4:00 PM

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đã có Văn bản số 240/SXD-QH&KT Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (Luật Xây dựng năm 2014).  

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 13/BXD-QHKT ngày 23/4/2018 trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 25 Điều 3 và Điểm g, h Khoản 1 Điều 24 Luật Xây dựng năm 2014, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được lập cho các khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật và khu chức năng đặc thù khác được xác định theo quy hoạch xây dựng vùng được phê duyệt hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập. Do đó, các dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nước sạch, khu nuôi trồng thủy hải sản, khu chăn nuôi tập trung có khu vực xây dựng công trình quy mô từ 5ha trở lên cần lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng.

Nội dung nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù và trình tự, thủ tục lập, phê duyệt được thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng và Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Bộ Xây dựng đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị, dự kiến trình Quốc hội thông qua trong năm 2018. Theo đó, dự thảo đề xuất đối với các khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật, không lập quy hoạch xây dựng mà thực hiện ngay dự án đầu tư xây dựng; các chỉ tiêu sử dụng đất được kiểm soát thông qua bản vẽ tổng mặt bằng. Đối với các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch chi tiết xây dựng chỉ lập cho các khu vực có công trình xây dựng, không lập cho các khu vực sản xuất nông nghiệp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 13/BXD-QHKT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_13-BXD-QHKT_23042018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE