Tin hoạt động
 
Hướng dẫn thủ tục lập danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn Nhà đầu tư tại các thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
5/28/19 3:06 PM

Ngày 28/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 65/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng Vĩnh Phúc cho ý kiến về thủ tục lập danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn Nhà đầu tư tại các thị trấn (đô thị loại V) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc cần căn cứ vào quy mô dự án, tác động của dự án để tổ chức thực hiện:

- Trường hợp Dự án phát triển đô thị nằm trên địa bàn của 02 đô thị loại V, nhưng không dự kiến hình thành đô thị loại IV trong tương lai: Có thể thực hiện theo Phương án 1. Khi triển khai đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dự án phải đảm bảo sự phù hợp với Quy hoạch chung của các thị trấn, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực.

- Trường hợp Dự án phát triển đô thị nằm trên địa bàn của 02 đô thị loại V, dự kiến hình thành đô thị loại IV trong tương lai: Cần tham mưu, báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới. Trên cơ sở Quy hoạch chung đô thị được duyệt, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chi tiết 1/500 làm cơ sở để triển khai dự án đầu tư phát triển đô thị.

Về việc Nhà đầu tư tài trợ sản phẩm quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Việc triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 có thể giao cho Nhà đầu tư dự án tổ chức thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 65/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_65-BXD-QHKT_28052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE