Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang về công tác quy hoạch
5/24/19 4:04 PM

Ngày 24/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 60/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang hướng dẫn về công tác quy hoạch.

Căn cứ quy định tại Điều 18 Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù và quy định tại mục 1.4.5 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008, nội dung đồ án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp tỷ lệ 1/500 phải xác định rõ ranh giới của từng lô đất theo tính chất, chức năng sử dụng công trình và các yêu cầu quản lý sử dụng đất (diện tích, mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng công trình, hệ số sử dụng đất,…) trên từng lô đất.

Như vậy, để áp dụng tính toán mật độ xây dựng thuần tối đa theo quy định bảng 2.4 tại mục 2.7.3 của Quy chuẩn QCXDVN 01:2008, nội dung bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 cần xác định từng lô đất tương ứng với công trình xây dựng theo yêu cầu thực tế. Trường hợp trên một lô đất xác định một nhóm công trình là tổ hợp công trình với nhiều loại chiều cao khác nhau, quy định về mật độ xây dựng tối đa được áp dụng theo chiều cao trung bình theo quy định tại khoản 4 mục 2.8.6 của Quy chuẩn QCXDVN 01:2008.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 60/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_60-BXD-QHKT_24052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE