Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Năng lực tư vấn nước ngoài tham gia lập đồ án Điều chỉnh QHC thành phố Quy Nhơn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
11/13/13 4:50 PM

Ngày 12/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2394/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc năng lực tư vấn nước ngoài tham gia lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn như sau:

Theo Hồ sơ giới thiệu năng lực, Công ty Arep Ville và các cá nhân dự kiến tham gia dự án có đủ điều kiện thực hiện việc lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến 2030 và tầm nhìn đến 2050.

Để đảm bảo chất lượng của đồ án quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có trách nhiệm chỉ đạo việc phối hợp giữa tư vấn trong nước với tư vấn nước ngoài. Đồng thời chỉ đạo Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra trong quá trình triển khai lập đồ án quy hoạch để nội dung và hồ sơ đồ án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2394/BXD-QHKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 2394 BXD-QHKT 12-11-2013.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE