Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Quy hoạch khu công nghiệp bắt buộc phải có nhà ở cho công nhân
1/3/14 7:23 AM

Từ ngày 1-1-2014, Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế chính thức có hiệu lực.

Theo đó, Nhà nước khuyến khích hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động khu công nghiệp thuê. Nhà ở phải bảo đảm tiêu chuẩn diện tích, chất lượng, mỹ quan, an toàn, môi trường. UBND các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện để người lao động sử dụng dịch vụ y tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Quy hoạch nhà ở cho người lao động gắn liền với quy hoạch khu công nghiệp và UBND cấp tỉnh bố trí quỹ đất ở vị trí phù hợp để xây dựng nhà ở cho người lao động. Nhà đầu tư phải có phương án giải quyết nhà ở cho người lao động từ quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Với khu công nghiệp có khó khăn về nhà ở, UBND cấp tỉnh có thể điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, dành một phần diện tích đã giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động.

Theo : Báo Hà Nội Mới online


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE