Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Quy hoạch xây dựng Khu Công nghệ Môi trường xanh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An của UBND tỉnh Long An
4/17/14 3:55 PM

Ngày 16/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 690/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Long An về việc Quy hoạch xây dựng Khu Công nghệ Môi trường xanh như sau:

Đề nghị UBND thống nhất tên gọi là “Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An” cho phù hợp với các quy hoạch: Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 (phê duyệt tại Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 20/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020 (phê duyệt tại Quyết định số 1440/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ).

Trường hợp cần thay đổi tên gọi và bổ sung các chức năng như khu ở, khu nghiên cứu công nghệ môi trường, trung tâm giáo dục, dịch vụ hỗ trợ, . . . khác với tính chất của một Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thì UBND tỉnh Long An cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận để làm cơ sở triển khai các bước phê duyệt quy hoạch, quản lý đất đai và đầu tư xây dựng.

Căn cứ Điểm e Khoản 2 Mục II Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, đề nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tân Thành trước khi tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Trong nội dung đồ án quy hoạch chung xây dựng, cần xác định rõ các phân khu chức năng, việc kết nối với các công trình kỹ thuật ngoài ranh giới và xác định các khu dân cư, dịch vụ đảm bảo sự phát triển theo các giai đoạn.

Trình bày rõ về công nghệ xử lý chất thải rắn được lựa chọn áp dụng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu tính toán nhu cầu sử dụng đất cho các công trình xử lý chất thải rắn, công trình phụ trợ và đất dự trữ phát triển phù hợp; đảm bảo tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường tự nhiên, xã hội cho khu vực và toàn vùng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 690/BXD-QHKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 690 BXD-QHKT 16-4-2014.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE