Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
6/3/15 2:57 PM

Ngày 01/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1185/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng như sau:

Về trình tự, thủ tục pháp lý lập đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 (sau đây viết tắt là đồ án) cần tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cần chỉ đạo nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung sau:

Tên của đồ án phải theo chỉ đạo của phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 8288/VPCP-KTN ngày 21/10/2014 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 3610/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ đồ án.

Các chỉ tiêu quy hoạch (quy mô dân số, đất đai, hạ tầng kỹ thuật...) trong đồ án cần phải đảm bảo không thay đổi mục tiêu và tính chất của Khu kinh tế Vũng Áng theo Quyết định 1076/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 222/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Việc chuyển đổi chức năng sử dụng đất tại một số vị trí trong đồ án (khu phía nam hồ điều hòa xã Kỳ Thịnh và khu vực hồ điều hòa xã Kỳ Long; khu vực phía nam đường tránh quốc lộ 1) cần đảm bảo về hạ tầng xã hội, kỹ thuật, trong đó lưu ý việc tiêu thoát nước và môi trường sống của dân cư trong khu vực.

Bổ sung ý kiến của cộng đồng dân cư về nội dung của đồ án trong khu vực điều chỉnh quy hoạch và khu vực xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1185/BXD-QHKT.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 1185 BXD-QHKT_01062015.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE