Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Tiêu chuẩn nhà ở nông thôn tại tỉnh Tiền Giang
10/13/15 7:00 AM

Ngày 13/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 14/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng Tiền Giang về tiêu chuẩn nhà ở nông thôn.

Theo đó, các cấu trúc nhà ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo báo cáo khảo sát thực tế của Sở Xây dựng Tiền Giang, bao gồm 3 loại:

Cột bê tông đúc sẵn, mái tôn, vách lá, nền đất, đảm bảo diện tích 14m2/người trở lên, có nhà bếp và nhà vệ sinh.

Cột gỗ tạp, mái loe, vách lá hoặc ván tạp, nền đất, đảm bảo diện tích từ 14m2/người trở lên, có nhà bếp và nhà vệ sinh.

Cột bê tông đúc sẵn, mái lá, vách ván tạp, nền đất, đảm bảo diện tích 14m2/người trở lên, có nhà bếp và nhà vệ sinh.

Tiêu chuẩn nhà ở nông thôn theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 117/BXD-QHKT ngày 21/01/2015, 03 loại nhà trên đều không đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng” và xây dựng bằng nhóm vật liệu tạm thời, dễ cháy nên thuộc diện “nhà tạm, nhà dột nát”. Đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với các cấp chính quyền địa phương có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí nhà ở nông thôn, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế xây dựng của địa phương.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 14/BXD-QHKT
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cong van 14 BXD-QHKT_13102015.PDF) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE