Tin hoạt động
 

Kết luận thanh tra số 226/Kl-TTr ngày 29/5/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đối với Ban quản lý dự án 6 - Bộ GTVT trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2.

 

 

 

Kết luận thanh tra số 207/Kl-TTr ngày 16/5/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tại một số dự án. 

 

Kết luận thanh tra số 206/Kl-TTr ngày 16/5/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đối với Ban quản lý dự án 4 - Tổng cục đường bộ Việt Nam trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Km 848+875 - Km 890+200.

 

 

 

Kết luận thanh tra số 196/KL-TTr ngày 09/5/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban QLDA 1- Bộ GTVT. 

 

Kết luận Thanh tra số 194/KL-TTr ngày 08/5/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đối với UBND quận Bình Tân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; cấp phép xây dựng; việc thực hiện quy hoạch chuyên ngành xử lý chất thải rắn, rác thải, nước thải, nghĩa trang đô thị và một số dự án.

 

Kết luận thanh tra số 192/KL-TTr ngày 05/5/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng, pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản của Công ty CP đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh. 

 

Kết luận thanh tra số 120/KL-TTr ngày 03/4/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc khai thác, sản xuất: Đá xây dựng, cát xây dựng, gạch nung của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

 

Kết luận thanh tra số 145/KL-TTr ngày 17/4/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thanh tra công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng tại tỉnh Tuyên Quang. 

 

Kết luận thanh tra số 457/KL-TTr của Chánh Thanh Tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo QĐ số 2127/QĐ-TTg, ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Hà Nội. 

 

Kết luận thanh tra số 144/KL-TTr của Chánh Thanh Tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo QĐ số 2127/QĐ-TTg, ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Thái Nguyên. 

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE