Tin hoạt động
 
Hướng dẫn về định mức dự toán ca máy bơm nước hố móng
6/6/18 3:56 PM

 Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có công văn 1341/BXD-KTXD trả lời Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh về việc định mức dự toán ca máy bơm nước hố móng.

Sau khi nhận được văn bản số 208/BQLDA-KHKT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh về việc định mức dự toán ca máy bơm nước hố móng. Bộ Xây dựng đã xem xét và trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình thì “Giá ca máy là mức chi phí dự tính cần thiết cho máy và thiết bị thi công làm việc trong một ca. Các nội dung chi phí trong giá ca máy được xác định phù hợp theo loại máy sử dụng để thi công xây dựng công trình và điều kiện cụ thể của công trình”.

Giá ca máy bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, tiền lương thợ điều khiển máy, chi phí khác của máy và được xác định theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 06/2010/TT-BXD.

Định mức tiêu hao năng lượng cho một ca làm việc của máy bơm nước, động cơ điện – công suất 55 kW theo dữ liệu cơ sở xác định giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD (132kWh) như nêu tại văn bản số 208/BQLDA-KHKT là định mức được xác định theo quy trình vận hành phổ biến với khối lượng bình quân tương ứng với các công tác xây lắp có sử dụng máy bơm nước này với thời gian sử dụng máy đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa máy trong điều kiện bình thường, hiệu suất sử dụng máy trung bình tiên tiến, số ca máy bình quân hàng năm được tính khấu hao theo quy định.

Trường hợp định mức theo dữ liệu cơ sở xác định giá ca máy và thiết bị thi công nói trên không phù hợp với thực tế tiêu hao năng lượng theo biện pháp thi công được duyệt, thì giá ca máy được xác định theo năng lượng tiêu hao thực tế theo các quy định tại các mục 1, 2 nói trên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1341/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1341-BXD-KTXD_06062018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !