Tin hoạt động
 
Công tác giám sát thực hiện hợp đồng đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
6/6/18 4:00 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 1342/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về công tác giám sát thực hiện hợp đồng đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức xây dựng đơn giá, xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị, dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý dịch vụ công ích đô thị; tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt đơn giá và dự toán các chi phí trên.

Theo quy định nêu trên, đối với công tác giám sát hợp đồng đặt hàng như nêu tại văn bản số 11416/SXD-HTKT, căn cứ nội dung công việc phải thực hiện hoặc được giao thực hiện, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng chỉ đạo tổ chức xác định dự toán cho công tác này, trình Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định, phê duyệt theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1342/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1342-BXD-KTXD_06062018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !